Projectmanagement en conditionering van projecten in grondbouw, wegenbouw en waterbouw, openbare ruimtes, natuur en landschap

welkom

Enviro Advies is gespecialiseerd in projectmanagement en conditionering van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, openbare ruimte, natuur en landschap.

 

Ons doel is het efficiënt voorbereiden en realiseren van projecten waarbij de belangen van de klant en de omgeving optimaal worden behartigd en de interne en externe raakvlakken worden beheerst.

contact opnemen

Efficient voorbereiden en realiseren projecten. Projectmanagement en conditionering van projecten in grond-, weg- en waterbouw.

Missie en Visie

Bouwen binnen Nederland betekent bouwen in een dynamische omgeving. Het is onze missie om Nederland mooier, veiliger en leefbaarder te maken en ervoor te zorgen dat mensen dit bewust kunnen ervaren.

Om de aanwezige risico’s binnen bouwprojecten te beheersen dient tijdig rekening te worden gehouden met wet- en regelgeving, belanghebbenden en de overige raakvlakken met de omgeving.

Enviro Advies heeft ruime ervaring in de aanbestedings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van multidisciplinaire projecten.
Ons doel is het efficiënt voorbereiden en realiseren van projecten waarbij de belangen van de klant en de omgeving optimaal worden behartigd.

Werkgebieden

Nieuwbouw en reconstructies van wegen, dijkversterkingen, waterbouw, civiele kunstwerken, baggerwerk en grondwerk.


Grond-, Weg- en Waterbouw

Binnen de grond-, weg- en waterbouw vinden activiteiten plaats op het gebied van nieuwbouw en reconstructies van wegen, dijkversterkingen, (constructieve) waterbouw, civiele kunstwerken, baggerwerk en (cultuurtechnisch) grondwerk. De projecten dienen hierbij optimaal te worden ingepast binnen de omgeving. Door tijdig de aanwezige raakvlakken binnen de projecten te inventariseren, worden de risico’s in de uitvoeringsfase geminimaliseerd. Enviro advies is daarom bij voorkeur vanaf de contractvoorbereidingsfase tot en met de oplevering betrokken bij het project.



Landschappelijke inrichting, recreatie en natuur

Binnen het werkgebied landschappelijke inrichting, recreatie en natuur vinden activiteiten plaats voor de inrichting van de groene buitenruimte. Hierbij wordt altijd gezocht naar een kwalitatief hoogwaardige inrichting met een optimale balans tussen mens, flora & fauna en milieu. Binnen dit werkgebied worden o.a. inventarisaties, ontwerp, advies en uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Landschappelijke inrichting, recreatie en natuur vinden activiteiten plaats voor de inrichting van de groene buitenruimte.

Diensten

Projectmanagement

Conditionering

Een project staat nooit op zichzelf. Gewoonlijk worden de hoofdprocessen binnen het project ondersteund door de ruime kennis en ervaring van de projectmedewerkers. Binnen een project moeten echter ook de externe factoren worden beheerst. Hierbij kan gedacht worden aan de wensen van gebruikers en de belangen van de directe omgeving. Maar ook het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen, het verleggen van kabels en leidingen of de coördinatie van bouw- en grondstromen binnen het project. Deze processen gaan gepaard met ingewikkelde wet- en regelgeving.

 

Wij bieden omgevingsgericht projectmanagement en realiseren projecten binnen een dynamische omgeving, met oog voor interne en externe belangen.

Conditionering - ook wel Technisch omgevingsmanagement - omvat alle activiteiten die nodig zijn om een project juridisch en technisch mogelijk te maken. Conditionering legt veelal het fundament van het project en speelt zich af binnen het spanningsveld van projecteisen, omgevingsbelangen en het voldoen aan wet- en regelgeving. De dynamiek binnen projecten is hoog door technische ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving welke continu doorgaat.

 

Binnen conditionering richten wij ons hoofdzakelijk op:

 

  • het verkrijgen (aanvragen) van benodigde vergunningen en toestemmingen;
  • het coördineren van nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen;
  • het coördineren van bouw- en grondstromen;
  • het (laten) uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek en bodemsaneringen;
  • het verzorgen van de bouwcommunicatie;
  • het begeleiden van overige conditioneringsaspecten (ecologie, archeologie, opsporing conventionele explosieven)

Over ons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN FONKEN

JAN FONKEN

 

Ik heb ervaring in de aanbestedings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van multidisciplinaire projecten in de grond-, weg- en waterbouw, op basis van RAW en UAV-GC systematiek. De werkzaamheden op het gebied van projectmanagement, -beheersing en omgevingsmanagement is veelal uitgevoerd binnen (IPM-)projectteams, waarbij de interne kwaliteitsborging is opgezet op basis van Systems Engineering.

Wij staan voor u klaar

Neem contact met ons op.

Formulier aan het verzenden...

Fout bij het verzenden.

Formulier verzonden

Efficient voorbereiden en realiseren projecten. Projectmanagement en conditionering van projecten in grond-, weg- en waterbouw.
Enviro Advies heeft ruime ervaring in de aanbestedings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van multidisciplinaire projecten.
Ons doel is het efficiënt voorbereiden en realiseren van projecten waarbij de belangen van de klant en de omgeving optimaal worden behartigd.
Nieuwbouw en reconstructies van wegen, dijkversterkingen, waterbouw, civiele kunstwerken, baggerwerk en grondwerk.

Landschappelijke inrichting, recreatie en natuur vinden activiteiten plaats voor de inrichting van de groene buitenruimte.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN FONKEN

Ik heb ervaring in de aanbestedings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van multidisciplinaire projecten in de grond-, weg- en waterbouw, op basis van RAW en UAV-GC systematiek. De werkzaamheden op het gebied van projectmanagement, -beheersing en omgevingsmanagement is veelal uitgevoerd binnen (IPM-)projectteams, waarbij de interne kwaliteitsborging is opgezet op basis van Systems Engineering.

 

 

 

 

 

 

 

JAN FONKEN

JAN FONKEN

 

Ik heb ervaring in de aanbestedings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van multidisciplinaire projecten in de grond-, weg- en waterbouw, op basis van RAW en UAV-GC systematiek. De werkzaamheden op het gebied van projectmanagement, -beheersing en omgevingsmanagement is veelal uitgevoerd binnen (IPM-)projectteams, waarbij de interne kwaliteitsborging is opgezet op basis van Systems Engineering.